ПРЕТСТАВЕНА ЗАШТИТНА МАСКА КОЈА СЕ ПОЛНИ НА БАТЕРИИ И САМА СЕ ДЕЗИНФИЦИРА