ШВЕДСКА ИМА НОВА КРАЛИЦА – ОСУМГОДИШНО ДЕВОЈЧЕ ПРОНАЈДЕ 1.500 ГОДИНИ СТАР МЕЧ