БРИТАНСКИ УМЕТНИК СОЗДАВА ОГРОМНИ ГЕОМЕТРИСКИ ПРЕЦИЗНИ ДИЗАЈНИ ОДЕЈЌИ ПО СНЕГ