ИЗЛОЖБА НА ГРАФИКИ НА САЛИ ЕРТУНЧ ВО ЛИКОВНИОТ САЛОН ВО ВЕЛЕС