ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СО ПЕТ ЅВЕЗДИ ВО ДУБРОВНИК БАРА СЕЗОНСКИ РАБОТНИЦИ ОД МАКЕДОНИЈА