„ИНСАЈТ“ ГО ПОСТАВИ ГЛАВНИОТ ИНСТРУМЕНТ – СЕГА ЌЕ ГО СЛУШАМЕ МАРС КАКО ДИШЕ