„ЧОВЕКОТ КОЈ ПРЕМНОГУ ЗНАЕШЕ“ И „СОЦИЈАЛНА ДИЛЕМА“ ЗА КРАЈ НА ИСТРАЖУВАЧКИОТ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ