ОТВОРЕНИ СМЕ ЗА КРИТИКИ И ПОФАЛБИ – СТУДЕНТИТЕ ПО АРХИТЕКТУРА ГИ ИЗЛОЖИЈА СВОИТЕ ПРОЕКТИ