ПОДЗЕМНИОТ СЕФ НА СЕМИЊА ВО НОРВЕШКА СЕГА ЧУВА ЕДЕН МИЛИОН ПРИМЕРОЦИ