ЧЕСТ И ПРИВИЛЕГИЈА Е ШТО НАШАТА КОМПАНИЈА Е ВБРОЕНА ВО МОНОГРАФИЈАТА ЗА ВИЗИЈАТА НА КРАЛОТ ЧАРЛС ТРЕТИ, ВЕЛИ ДИРЕКТОРКАТА АНА ЈАКИМОВСКА