КРАТЕРОТ КОРОЛЕВ НА МАРС СНИМЕН ВО ЦЕЛИОТ СВОЈ ВЕЧЕН ЗИМСКИ АМБИЕНТ