МЕРИ КУНОВСКА ПРАВИ УМЕТНИЧКИ ДЕЛА ОД ФРАНЦУСКИОТ ПОРЦЕЛАН