ПО ГОДИНИ ИСКУСТВО ОД ПРВА РАКА, АКТЕРОТ СЕТ РОГЕН ОТВОРИ КОМПАНИЈА ЗА КАНАБИС