ОТСЕЧЕНО ОД СВЕТОТ, НИКОЈ НЕ ЗНАЕ НИШТО ЗА ДРЕВНОТО ПЛЕМЕ ОД ОСТРОВОТ СЕВЕРЕН СЕНТИНЕЛ