НАЈПОЗНАТИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ШАХОВСКИ ТАБЛИ НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ СО НАРАЧКИТЕ ПО СЕРИЈАТА „ДАМСКИ ГАМБИТ“