САН МАРИНО ГО ИМЕНУВАШЕ ПРВИОТ ГЕЈ ШЕФ НА ДРЖАВА НА СВЕТОТ