ШЕФИЛД Е НАЈЗЕЛЕНИОТ ГРАД ВО ЕВРОПА, ИМА ДЕВЕТ ПАТИ ПОВЕЌЕ ДРВЈА ОД ЖИТЕЛИ