НОВИОТ НАЈБРЗ ВОЗ ВО ЈАПОНИЈА МОЖЕ ДА ВОЗИ И ВО СЛУЧАЈ НА ЗЕМЈОТРЕС