ЗАВРШНА ИЗЛОЖБА НА ШКОЛАТА ЗА АНГАЖИРАН СТРИП ВО МКЦ