КОГА ОСТАНУВАМ САМ, ФАНТАЗИРАМ, ВЕЛИ ИГОР ЏАМБАЗОВ ПРЕД КОНЦЕРТОТ ВО СКОПЈЕ