ШТИПСКОТО КУЛТУРНО ЛЕТО ПОЧНА СО ФРАНЦУСКИОТ СОПРАН ЕЛЕНА ГОЛОМЕОВА