ЕВРОПСКА СИЛИЦИУМСКА ДОЛИНА – ДАНСКА ЌЕ ГРАДИ ДЕВЕТ НОВИ ОСТРОВИ ПОКРАЈ КОПЕНХАГЕН