ДЕВЕТТАТА СИМФОНИЈА НА БЕТОВЕН СО ФИЛХАРМОНИЈАТА, ХОРОВИ И ГОСТИ