ПУБЛИКАТА СИ ОДЕШЕ ОД КОНЦЕРТОТ НА СИНДИ ЛОПЕР ВО АНГЛИЈА, КОЈА ЛОШО ЗВУЧЕШЕ ПОРАДИ ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ