ОТКАЖАНИ ДЕНЕШНИТЕ ПРОЕКЦИИ ВО МИЛЕНИУМ, КИНОТО СЕ ПРИКЛУЧУВА НА ШТРАЈКОТ ВО КУЛТУРАТА