ПЕШТЕРСКИ СИНДРОМ – ПОВТОРНАТА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА МНОГУМИНА Е ТЕШКА ПО ДОЛГАТА ИЗОЛИРАНОСТ