СКАПИНО БАЛЕТ ОД РОТЕРДАМ ВЕЧЕРВА ГОСТУВА СО ДВЕ ДЕЛА НА ТАНЦ ФЕСТ СКОПЈЕ