„ПОДЕМ НА ГРЕВОТ“ ГО ОТВОРИ СКОПСКИОТ МОДЕН ВИКЕНД