СКОПСКО СМУД И БЛОГЕРИТЕ „НОУ МЕНС ЛЕНД“ ВЕ НОСАТ НА ЦАРЕВ ВРВ, ЕДЕН ОД НАЈУБАВИТЕ ВРВОВИ НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ