СО ИЗЛОЖБА, ФИЛМ И КОНЦЕРТ МАКЕДОНСКИОТ ХИП-ХОП ЌЕ СЕ ПРЕТСТАВИ ВО ЊУЈОРК