СТРОЈНИЦИТЕ ОД СЛОЕШТИЦА ИМ НАОЃААТ ПАРТНЕРИ НА НАШИТЕ СВЕТСКИ ГОСТИ НА УМЕТНИЧКАТА КОЛОНИЈА, ВЕЛАТ ИРЕНА И СЕРГЕЈ АНДРЕЕВСКИ