ТУРСКИ ТЕАТАР СО ПРЕТСТАВАТА „СЛУГИНКИ“ ИГРА НА МОТ