АМЕРИКАНСКА ФИРМА ПРЕТСТАВИ СМАРТ КАДА КОЈА САМА СЕ ПОЛНИ, ЧИНИ 16.000 ДОЛАРИ