НАШИТЕ СЛИКИ САМИ СЕ СОЗДАВААТ, ВЕЛИ БРАЧНИОТ ПАР МУКОВСКИ КОЈ ГИ ЛИЕ СВОИТЕ ДЕЛА ВО СМОЛА