ВЕЛЕШАНКАТА СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА СОЗДАВА МОЗАИЦИ ОД ОРИЗ И СИНАП, „ТАЈНАТА ВЕЧЕРА“ ЈА ПРАВЕЛА ДВЕ И ПОЛ ГОДИНИ