СНЕЖАНА ПЕТРОВА-ЏАМБАЗОВА СЕ ОСВРНУВА НА ЈАЗИКОТ ВО ТВ-РЕКЛАМИТЕ ВО СВОЈАТА НОВА КНИГА