МЕМОАРИТЕ НА ЕДВАРД СНОУДЕН ИЗЛЕГУВААТ ВО СЕПТЕМВРИ