РЕЦИТАЛ НА БАС-БАРИТОНОТ МИЛАН СИЛЈАНОВ ВО ФИЛХАРМОНИЈАТА