ПРВИОТ САМОСТОЕН ФИЛМ ЗА ХАН СОЛО ОД УТРЕ ВО СКОПСКИТЕ КИНА