ПРОМОЦИЈА НА ПУБЛИКАЦИЈА ОД СОЊА АБАЏИЕВА ВО „ОСТЕН“