МУЗИЧКИОТ КАТАЛОГ НА „КВИН“ БИ МОЖЕЛ ДА ДОСТИГНЕ ЦЕНА ДО 1 МИЛИЈАРДА ДОЛАРИ