ПРВИОТ СОЛАРЕН АВТОМОБИЛ НА СВЕТОТ ОДИ ВО ПРОИЗВОДСТВО