ФИЛХАРМОНИЈАТА СО КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦА „СОНОТ НА ИГРАЧКИТЕ“