СОПРУГИТЕ НА СТРАНСКИТЕ АМБАСАДОРИ СО ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ