ПРВАТА ПОШТЕНСКА МАРКА НА СВЕТОТ СЕ ПРОДАВА ЗА ОСУМ МИЛИОНИ ДОЛАРИ