„НИКОЛА КАРЕВ“ ПРАВИ ЗАБАВА СО СРЕДНОШКОЛСКИ БЕНДОВИ, ВЛЕЗОТ ЧИНИ ЕДНА БАТЕРИЈА ИЛИ ДВЕ ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА