КИНА ЕВАКУИРАШЕ 150.000 ЛУЃЕ ЗА ДА МОЖЕ ДА ПОМИНЕ СТАДО СЛОНОВИ