СЕ ПРОДАВА ЛЕНТА СО ПЕСНИ ОД БОУВИ ЗАБОРАВЕНА НА ТАВАН 50 ГОДИНИ