ГЕРМАНСКА КОМПАНИЈА ГО ПРЕТСТАВИ ПРВОТО САМОЛЕТЕЧКО ТАКСИ СО ПЕТ СЕДИШТА