СОЛАРНО-ЕЛЕКТРИЧНОТО ВОЗИЛО „АПТЕРА“ НИКОГАШ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПОЛНИ